اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی پایگاه EBSCO DATABASE که در روز چهارشنبه 4 /95/12 از ساعت 10 الی 12در محل سالن پور سینا برگزار می گردد دانشجویان جهت ثبت نام به پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی طبقه پنجم ساختمان شماره 2 مراجعه نمایید

قابل توجه کلیه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی

روز 13 و 14 بهمن ماه برای متاخرین و مهمانها فایل باز می باشد