تماس با ما

 :آدرس دانشکده 

میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان دماوند جنب بیمارستان بوعلی مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ساختمان روان شناسی و علوم تربیتی  کدپستی 1711734353

 

(شماره تلفن های سانترال مجتمع ولیعصر (عج

33783737-33797776-33791930-33798485

 

ایمیل ارتباط با دانشکده

psy-lab@iauctb.ac.ir
 

شماره تلفن های دانشکده

 

ردیف

قسمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

رئیس دانشکده

 

36605303

2

معاون دانشکده

 

36602286

3

مدیرگروه روانشناسی عمومی

373

36605299

4

مدیرگروه روانشناسی تربیتی- استثنایی

311

36605296

5 مدیر گروه روانشناسی بالینی و روانبخشی 313 36605299
6 مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی 326 33783399
7 مدیر گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی 332 33783399
     
8 مدیر گروه مشاوره ی راهنمایی و فلسفه تعلیم و تربیت 316 36605296
9 مدیر آموزش 293 33301875
10 رئیس آموزش 293 33345768
11 رئیس اداره خدمات دانشجویی 298 33797374
12 مدیر پژوهش 273 36600731
13 رئیس امور اداری 291 33346484
 
       
       

14

مسئول اداره ثبت نام

293

 

15

تحصیلات تکمیلی

270

36602287

16

خدمات آموزشی

282

 

17

امتحانات

272

 

18

مسئول بایگانی

271

 

       
       

19

دروس عمومی

277

 

20

مدیرامورمالی

284

33788933

21

دریافت پرداخت

284

 

22

جمعدار

284

 

23

برنامه ریزی

304

 

24

بازرسی ونظارت

313

 

25

خدمات دانشجویی

298

33797374

26

فارغ التحصیلان

283

 

27

سایت

306

 

       

28

مسئول کتابخانه

297

33797374

29

کتابخانه بلوکB

297

 

30

کتابخانه بلوک C

317

 

31

انتشارات

264

 

       

32

مسئول دبیرخانه

294

33797565

33

مدیراموراداری

291

33346484

34

امورعمومی

265

33794020

35

راننده

331