تماس با ما

 :آدرس دانشکده 

میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان دماوند جنب بیمارستان بوعلی مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ساختمان روان شناسی و علوم تربیتی  کدپستی 1711734353

 

(شماره تلفن های سانترال مجتمع ولیعصر (عج

33783737-33797776-33791930-33798485

 

ایمیل ارتباط با دانشکده

psy-lab@iauctb.ac.ir
 

شماره تلفن های دانشکده

 

ردیف

قسمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

مدیر آموزش

275

33301875

2

مدیرپژوهش

273

36600731

3

مدیرگروه روانشناسی

316

33783399

4

مدیرگروه علوم تربیتی

332

33783399

 

 

ردیف

قسمت

 داخلی

مستقیم

1

رئیس اداره آموزش

293

 

2

مسئول اداره ثبت نام

293

 

3

تحصیلات تکمیلی

270

 

4

خدمات آموزشی

282

 

5

امتحانات

272

 

6

مسئول بایگانی

271

 

7

گروه علوم تربیتی

326

 

8

گروه روانشناسی

319

 

9

دروس عمومی

277

 

10

مدیرامورمالی

284

33788933

11

دریافت پرداخت

284

 

12

جمعدار

284

 

13

برنامه ریزی

304

 

14

بازرسی ونظارت

313

 

15

خدمات دانشجویی

298

33797374

16

فارغ التحصیلان

283

 

17

سایت

306

 

18

پژوهش

262

33797374

19

مسئول کتابخانه

297

33797374

20

کتابخانه بلوکB

297

 

21

کتابخانه بلوک C

317

 

22

انتشارات

264

 

23

خدمات ماشینی

292

33345768

24

مسئول دبیرخانه

294

 

25

مدیراموراداری

291

33346484

26

امورعمومی

265

33794020

27

راننده

331