تماس با ما

 :آدرس دانشکده 

میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان دماوند جنب بیمارستان بوعلی مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ساختمان روان شناسی و علوم تربیتی  کدپستی 1711734353

 

(شماره تلفن های سانترال مجتمع ولیعصر (عج

33783737-33797776-33791930-33798485-33788927-33793332

 

ایمیل ارتباط با دانشکده

psy-lab@iauctb.ac.ir
 

شماره تلفن های دانشکده

 

ردیف

قسمت

 

تلفن مستقیم

1

رئیس دانشکده

 

36605303

2

معاون دانشکده

 

36602286

3

مدیرگروه روانشناسی عمومی

 

36605299

4

مدیرگروه روانشناسی تربیتی- استثنایی

 

36605296

5 مدیر گروه روانشناسی بالینی و روانبخشی   36605299
6 مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی   33783399
7 مدیر گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی   33783399
     
8 مدیر گروه مشاوره ی راهنمایی و فلسفه تعلیم و تربیت   36605296
9 مدیر آموزش   33301875
10 رئیس آموزش   33345768
11 رئیس اداره خدمات دانشجویی   33797374
12 مدیر پژوهش   36600731
13 رئیس امور اداری   33346484
 
       
       

14

مسئول اداره ثبت نام

 

 

15

تحصیلات تکمیلی

 

36602287

16

خدمات آموزشی

 

 

17

امتحانات

 

 

18

مسئول بایگانی

 

 

       
       

19

دروس عمومی

 

 

20

مدیرامورمالی

 

33788933

21

دریافت پرداخت

 

 

22

جمعدار

 

 

23

برنامه ریزی

 

 

24

بازرسی ونظارت

 

 

25

خدمات دانشجویی

 

33797374

26

فارغ التحصیلان

 

 

27

سایت

 

 

       

28

مسئول کتابخانه

 

33797374

29

کتابخانه بلوکB

 

 

30

کتابخانه بلوک C

 

 

31

انتشارات

 

 

       

32

مسئول دبیرخانه

 

 

33

مدیراموراداری

 

33346484

34

امورعمومی

 

33794020

35

راننده