اخبار

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی پایگاه EBSCO DATABASE که در روز چهارشنبه 4 /95/12 از ساعت 10 الی 12در محل سالن پور سینا برگزار می گردد دانشجویان جهت ثبت نام به پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی طبقه پنجم ساختمان شماره 2 مراجعه نمایید

ادامه مطلب