معاون دانشکده

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مژگان سپاه منصور   

نام پدر:محمد علی

محل تولد:تهران

آخرین مدرک تحصیلی :دکترای روانشناسی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق شغلی و اجرایی:  

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال 1378

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال 84تا 88

رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز1388تا1390

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال 91تا94

عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

مشاور سازمان صدا و سیما

عضو شورای پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

.

عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

معاون دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی