مدیر گروه

مشخصات شخصی    

بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی:  پریسا تجلی

مرتبه علمی

استادیار

مرتبه استخدامی

پایه16

تحصیلات

دکترا

گروه آموزشی

روانشناسی

تاریخ تولد

1345

محل تولد

تهران

پست الکترونیک

P_Tajalli@yahoo.com

 

مدارج علمی و تحصیلی :

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / دانشگاه

کشور

سال شروع

سال پایان

1

تحصیلات حوزوی

-

-

-

-

-

2

دکترا

روان شناسی کودکان استثنایی

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ایران

1385

1390

3

کارشناسی ارشد

روان شناسی کودکان استثنایی

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ایران

1373

1375

4

کارشناسی

روان شناسی کودکان استثنایی

شهید بهشتی

ایران

1367

1372

5

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ایران

1365

1369

 

تألیف و ترجمه کتاب :

ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألبف / ترجمه)

ناشر / محل نشر

سال انتشار

1

افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان

ترجمه

رشد/تهران

چهارم1392

2

ناشنوایی، روان شناسی و آموزش

ترجمه و تالیف

شرح/تهران

1384

3

رشدوآموزش کودکان و بزرگسالان بااستعداد

ترجمه گروهی

روان/تهران

1385

 

4

عقب ماندگی ذهنی

 

تالیف

شرح/تهران

1384

5

 

مقدمه ای بر مبانی روان شناسی،آموزش و توان بخشی افراد دارای کم توانی ذهنی

 

تالیف و ترجمه

وانیا/تهران

1394

 

تألیف مقاله ( مجله ، سمینار ، همایش ):

ردیف

عنوان مقاله 

ناشر / محل نشر

سال انتشار

1

An investigation about effects of individuals and social factors on risk health behaviors (RHB) among university students”.

International Conference on Social Science and Humanities

Singapore 2009

2

Relation between daily hassles and social supports on mental health of university

World Conference on Psychology & Guidance. (WCPG

2010

Turkey

3

Effectiveness of Metacognitive Strategies on Reading Skills of Students with Hearing Disorders

3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance

2012

4

Examine the presence of ADHD in families of Students with/ without ADHD

3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance

2012

 

آثار در دست پژوهش و چاپ :

ردیف

عنوان  مقاله 

نوع ( تألیف / ترجمه)

سال انتشار

1

کتاب بهداشت روانی افراد دارای نیازهای ویژه

تالیف/ترجمه

___

2

کتاب روان شناسی افراد دارای نیازهای ویژه

تالیف/ترجمه

____

3

مدل یابی معادلات ساختاری اثرسبک های دلبستگی،سبک های اسنادی بر بهزیستی روان شناختی دانشجویان

طرح پژوهشی

عقد قرارداد

 
سوابق اجرایی(مسئولیت اجرایی و عضویت درهیأت ها و شوراها ):
 

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

مدیر پژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

78-1377

2

    عضو شورای پژوهشی گروه

          روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

94-1393

3

    مدیر گروه روان شناسی

    استثنایی_ تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

از خرداد1395

 

سوابق آموزشی:

ردیف

عنوان درس 

مقطع

حوزه / دانشگاه

سال(های)

1

روان شناسی کودکان نابینا،ناشنوا، ناسازگار ،عقب مانده ذهنی،روش تحقیق،آسییب شناسی روانی، بهداشت روانی افراداستثنایی، سمینار،روان شناسی افراداستثنایی،روان شناسی تربیتی،اختلال یادگیری،تیزهوش،روان شناسی مرضی کودک

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

از 1375تاکنون

2

روان شناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

93-1389

4

اصول آموزش به افراد عقب مانده ذهنی

 

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکز

از 1389 تاکنون

5

روش های تهیه و تنظیم مواد ومنابع آموزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکز

94-1391

6

روان شناسی افراد نابینا

دکترا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکز

1392تاکنون

7

روان شناسی افراد ناشنوا

دکترا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکز

از سال 1393 تاکنون

 

8

متون تخصصی

دکترا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکز

از سال 1394 تاکنون

 

سوابق پژوهشی :

ردیف

عنوان  پژوهش

محل پژوهش / سازمان حمایت کننده

سال(های)

1

بررسی رفتار های مخاطره آمیز دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1387

2

بررسی عوامل فردی- اجتماعی  رفتار های مخاطره آمیز دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1388

3

بررسی رابطه استرس های روزانه و حمایت اجتماعی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1388

 

توضیحات ( افتخارات / علایق پژوهشی ):

 

  1. راه اندازی کتابخانه گویا در دانشکده روان شناسی
  2. داوری مقاله مجلات و همایش ها
  3. برگزاری گردهمایی های تخصصی روان شناسی افراد دارای نیازهای ویژه در راستای شکل دهی انجمن علمی دانشجویی مربوطه
 

 

رزومه خانم دکتر تجلی