مدیر گروه

 
مشخصات شخصی      

                                                                                  

 

کارنامه علمی – پژوهشی                                                  
دکتر حمیدرضا رضازاده بهادران

سوابق تحصیلی:
کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد 1368    رشته : علوم تربیتی
کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی – تهران مرکزی 1372    رشته : روانشناسی تربیتی
دکتری : واحد علوم و تحقیقات 1378         رشته : برنامه ریزی درسی

سوابق اجرایی:
معاون آموزشی و پژوهشی خبرگزاری مهر
    1390-1384
مدیر گروه علوم تربیتی    1393-1392
مدیر گروه علوم تربیتی    1395-1394
مدیر گروه مشاوره  راهنمایی و فلسفه تعلیم و تربیت    1395به مدت یک سال
عضو شورای پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی    1395
عضو شورای تحصیلا تکمیلی گروه برنامه ریزی درسی    1395
عضو کمیته ترفیعات دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی    1394
مدیر گروه مشاروه و فلسفه تعلیم و تربیت |                                از خرداد 1397      

تالیف و ترجمه کتاب:
1-    درآمدی بر روانشناسی خود    1376
2-    اختلال های دوران کودکی    1385 و 1382
3-    راهبردهای یادگیری    1387
4-    بهبود مهارت های یادگیری    1389
5-    خود گویی( شیوه های عملی گفتگو با خود )    1394 و 1390
6-    مدیریت و کنترل ذهن    1391
7-    شناخت و ارتباط با نوزاد     1388
8-    وقتی با خودم هستم     1390
9-    اصول عمومی تدریس و پرسشگری    1392
10-     معلمان بزرگ     1394
11-    سازه های تربیت      1395
12-    آموزش بزرگسالان در بحران مدیریت    1396
13-     سازو کار مدیریت در آموزش    1396


تقدیر نامه ها :
تقدیر از شیوه تدریس و آموزش    ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی
تقدیر نامه سیزدهمین جشنواده مطبوعات    دبیر جشنواره
تقدیر از برگزاری کارگاه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت    دبیر منطقه 8. سال های 88 و 89 
تقدیر از برگزاری کارگاه روانشناسی تربیتی    دبیر منطقه 8. سال های 88 و 89
استاد نمونه گروه علوم تربیتی    ریاست دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی 1390
مدیر نمونه خبرگزاری مهر    مدیر عامل خبرگزاری 1383
تقدیر از کتاب معلمان بزرگ     ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1395

برخی فعالیت های مشارکتی پژوهشی:

1-    1- FEATURES OF EDUCATION IN THE VIEW OF ALLAMEH   JAFAR
2-    FORSTRING THE RELATION BETWEEN LEARNING AND STUDENT ACADEMIC BURNOUT-2
3-    3- INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL INTELLIGENCE AND SOCIAL COMPATIBLITY OF HIGH SCHOOL GIRL STUDENTS OF TEHRAN CITY
4-    4- ANTHROPOLOGY: ISLAM AND WESTERN PERPECTIVE
5-    5- QURANIC ANTHROPOLOGY IN FUNDAMENTAL TRASFORMATION OF EDUCATION IN IRAN
6-    6-THE EFFECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY OF   STUDENTS  LEARNING QUALITY
7-    7- AN EMPIRICAL STUDY ON EVALUATING TRAINING PROGRAM: A CASE STUDY OF UNIVERSITY EMPLOYEE
8-    8- Effective teaching study examined the effect on the performance of female students in sixth grade of elementary education
9-    9-THE STUDY OF SOCIAL INTERACTION EFFECT ON HIDDEN CURRICULUM IN ELEMENTRY SCHOOL
10-    10-INVESTIGATING THE EFFECT OF EMPOWERMENT ASPECTS ON THE COMPETENCE LEVEL AND SUCCESS OF PRIMERY SCHOOLPRINCIPLS
11-    تاثیر فیلم های آوزشی بر یادگیری اصطلاحات جغرافیایی
12-    مقایسه تطبیقی مولفه های انسان شناسی از دیدگاه فارابی و سند تحول بنیادین
13-    جایگاه تربیت در اندیشه فارابی 
14-    نیاز سنجی آموزشی سالمندان از نظر متخصصان در شهر تهران 
15-    بررسی اثر بخشی شیوه های آموزش مدیریت بحران بر یادگیری داوطلبین طرح دوام 
16-    1- ارزیابی نحوه اجرای طرح مدارس هوشمند در استان یزد بر اساس الگوی سیپ  
17-    2- تأثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک
18-    3- تأثیر برنامه درسی پنهان بر رفتار تحصیلی هنرجویان رشته تربیت بدنی
19-    4- تأثیر کتاب تعلیمات اجتماعی بر مهارت های زندگی
20-    5- تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر تفکر خلاق دانش آموزان پایه پنجم شهر تهران در سال تحصیلی 91 – 90
21-    6- مبانی و مکتب های فلسفی تعلیم و تربیت از دیدگاه علامه جعفری
22-    بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پابه دهم دروه متوسطه بر اساسالگوی خلاقیت گیلفورد 1397
23-    تاثیر برنامه درسی پنهان بر زفتار تحصیلی هنرجویان رشته تربیت بدنی 1390.مجله رشد فنی حرفه ای دوره هفتم شماره 2
24-    مولفه های تصمیم گیری آموزشی .1397 . مجله رشد تکنولوژی دوره سی سوم شماره 271


ارایه مقاله در همایش ها :
1-    ارایه مقاله در دومین همایش مجازی ره آوران آمورش با محوریت آموزش در عصر جدید . تحت عنوان " بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در عصر دیجیتال " شهریور 1392
2-    ارایه مقاله در سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری . تحت عنوان " آموزش زنان به مثابه سرمایه ای در رشد اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی جامعه " .  1394مرداد
3-    ارایه مقاله در دومین کنفرانس بین الملی روانشناسی ، علوم تربیت و سبک زندگی . تحت عنوان " بررسی تاثیر کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم بر روی ابعاد اعتقادی و اخلاقی دختران در شهر تهران " . بهمن ماه 1394
4-    ارایه مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی . تحت عنوان " واکاوی مفهوم فلسفه و تاثیر آن بر بازسازی نظام آموزش و پرورش "آذر 1396
5-    ارایه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی . تحت عنوان " نیاز سنجی آموزشی سالمندان از نظر متخصصین در شهر تهران ". آذر 1396
6-    ارایه مقاله در همایش ملی علوم اجتماعی ، علوم تربیتی ، روانشناسی و امنیت ملی . تحت عنوان گ تاثیر روش تدریس مبتنی بر حل مساله بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ". آذر 1396
7-    ارایه مقاله در چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی . تحت عنوان تاثیر شبکه هی اجتماعی در جامعه پذیری دانش آموزان دختر " آذر1396
8-     ارایه مقاله در چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی . تحت عنوان تاثیر شبکه هی اجتماعی در فرهنگ پذیری دانش آموزان دختر " آذر1396
 
9-    SUBMIT ARTICLE AT THE CONFERENCE : INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROGRESS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY.EVALUATE THE INTERNAL PERFORMANCE OF TARBIATMODARES UNIVERSITY BASED ON NOEL LEVITZ STUDENTS FATISFACTION. SEP 2016