درباره گروه

درباره گروه

گروه علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان یک رشته گروه مستقل در سال تحصیلی 1371 در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بویژه گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شروع به پذیرش دانشجو نمود. با برنامه ریزیهای بعمل آمده و برای توسعه گروه علوم تربیتی در جهت رفع نیاز جامعه از نیمسال اول 94-93 در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با رشته گرایشهای جدیدی که در شرف تاسیس می باشد که امید می رود با تمهید مقدمات لازم زمینه جذب دانشجو فراهم شود. گروه در حال حاضر 25 عضو هیات علمی دارد.