دسترسی به کتابخانه دیجیتال

- فایل CTBDL.pbk را از  مسئولین محترم سایتهای دانشکده ها دریافت کنید.

- پس از اطمینان از اتصال به اینترنت، فایل را اجرا کرده و با ورود نام کاربری و پسورد روی اتصال Connect کلیک کرده و به IAUCTB DL متصل شوند.

- در نتیجه یک VPN به شبکه این واحد دانشگاهی ایجاد شده که از طریق Gateway دانشگاه به آدرس  IP : 79.175.156.134  به کتابخانه ها متصل می شوید .

- با نوشتن هر کدام از آدرسهای سایتهای زیر نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در آنها مشخص شده و بسیاری از کتب و مقالات قابل دسترس این واحد دانشگاهی باز می شوند.

http://www.sciencedirect.com/

http://link.springer.com/

http://onlinelibrary.wiley.com/

http://cabdirect.org/

http://pubs.acs.org

http://search.ebscohost.com

- امکان دسترسی اساتید و دانشجویان به کتابخانه دیجیتال از هر مکانی وجود دارد.

- در انتها برای خارج شدن از vpn با اجرای دوباره فایل قبل ، روی دکمه Hang up کلیک کنید .