مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده روانشناسی "


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی پایگاه EBSCO DATABASE که در روز چهارشنبه ۴ /۹۵/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲در محل سالن پور سینا برگزار می گردد دانشجویان جهت ثبت نام به پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی طبقه پنجم ساختمان شماره ۲ مراجعه نمایید

ادامه مطلب